FirmyVBratislave.sk
| katalóg firiem v Bratislave

ARMSTRONG CC, s.r.o.

Vansovej 2, Bratislava

Úspešná firma potrebuje okrem vízie, stratégie a dobrého produktu predovšetkým kvalitné pracovné tímy. Tie musia byť zložené zo schopných a motivovaných ľudí a vedené talentovanými lídrami. Cesta k úspechu v podnikaní, tak ako v každej inej súťaži, vedie cez zosúladenie potenciálu a kompetencií jednotlivcov s cieľmi a strategickým smerovaním organizácie ako celku. Pomáhame definovať, rozvíjať a uplatniť kľúčové kompetencie organizácie, tímov a jednotlivcov. Vždy sa snažíme merať vstupné a výstupné dáta v procese, ktorý spolu s klientom ovplyvňujeme

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.