FirmyVBratislave.sk
| katalóg firiem v Bratislave

Libra spol. s r.o.

Kvetinárska 31, Bratislava-Podunajské Biskupice

O SPOLOČNOSTI TRADÍCIA Spoločnosť Libra spol. s r.o. je na Slovensku symbolom tradície a kvality. Vo svojom odbore pôsobíme ako súkromná spoločnosť už od roku 1991. Svojou činnosťou Libra naviazala na pracovnú divíziu opravárov váh v Kovospracujúcom podniku š.p. Od svojho vzniku sa zaoberala vážiacimi zariadeniami, najskôr ich opravami a údržbou a neskôr aj vývojom, výrobou, dodávkami, rekonštrukciami a predajom. Od roku 2008 došlo k oddeleniu servisných činností do spoločnosti Libra Services, ktorá rozšírila portfólio služieb aj na odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení. SKÚSENOSTI Libra s.r.o. pracuje v odbore merania hmotnosti od roku 1991. Za toto obdobie nazbierala skúsenosti tak pri poskytovaní opráv, ako aj návrhoch riešení pre nové meradlá. Denne sa jej pracovníci stretávajú s najrôznejšími typmi a druhmi váh. Svoje skúsenosti využívajú v prospech svojich klientov a pre ich spokojnosť. ZÁZEMIE Libra s.r.o. funguje vo svojich vlastných priestoroch v Bratislave na Kvetinárskej ulici č. 31. Priestory sú rozdelené pre servis a výrobu a pre obchod a administratívu. Libra disponuje 32t vlastných etalónových závaží, ktoré môže využívať pri nastavovaní meradiel. Spoločnosť má vozový park potrebný pre zabezpečenie dostupnosti tovarov a servisu. SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA Garanciou spoľahlivosti a serióznosti spoločnosti je zavedenie certifikovaného systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Tento systém máme zavedený a udržiavaný od roku 2005. Firma pracuje predovšetkým so zavedenými dodávateľmi komponentov a hotových výrobkov. Nových dodávateľov vyberáme opatrne a so zreteľom na kvalitu a spoľahlivosť. Všetky výrobky, ktoré Libra s.r.o. vedie vo svojom portfóliu, spĺňajú požiadavky súvisiacich noriem a sú vybavené príslušnými certifikátmi. Naša spoločnosť v Slovenskej republike výhradne zastupuje významné firmy zaoberajúce sa výrobou váh resp. komponentov pre váhy a riadenie (VISHAY, SOEHNLE, PENKO, RAVAS, AXIS, OCS a ďalšie). ODBORNOSŤ Sme registrovanou osobou pre výrobu, montáž a servis váh pre váhy s neautomatickou aj automatickou činnosťou vo všetkých triedach presnosti. Naše znalosti z oblasti metrológie pravidelne v 5 ročných intervaloch kontroluje Slovenský metrologický ústav. Naši pracovníci sú pravidelne školení pre oblasť metrológie, BOZP, a komunikácie. Okrem služieb v oblasti váh poskytujeme odborné prehliadky elektrického ručného náradia, spotrebičov a bleskozvodov. Pre túto činnosť máme osvedčenie o odbornej spôsobilosti. DOSTUPNOSŤ Dostupnosť tovarov a služieb považujeme za jeden zo základných predpokladov pre poskytovanie kvalitného partnerstva. Obchodní poradcovia a servisní technici pôsobia na celom území SR. Libra má pevné servisné centrá v Bratislave a v Košiciach. Najžiadanejšie modely váh a najbežnejšie náhradné diely drží Libra skladom, aby mohla okamžite reagovať na požiadavku klienta. UNIVERZÁLNOSŤ Prednosťou firmy Libra s.r.o. je schopnosť univerzálne využívať svoje kapacity. Medzi našich klientov patria aj veľké podniky s niekoľko tisíc zamestnancami ale aj malé firmy z oblasti výroby, obchodu a služieb. FLEXIBILITA Požiadavky zákazníkov sú veľmi rôznorodé, preto Libra pristupuje ku svojim klientom flexibilne. Podľa potrieb užívateľa dodávame a inštalujeme nové váhy ale aj rekonštruujeme jestvujúce vážiace systémy. Montáže a opravy vykonávame v čase, kedy to najviac vyhovuje prevádzke klienta. ŠIROKÁ PONUKA Vzhľadom na potreby klientov rozširujeme portfólio vážiacich systémov a služieb. Libra dodáva váhy pre laboratóriá, obchody, hypermarkety, priemysel, poľnohospodárstvo, dopravu a logistiku a pod. V oblasti služieb je to predovšetkým záručný a pozáručný servis, zapožičiavanie váh a závaží, návrh riešení, vedenie evidencie vážiacich zariadení, zabezpečovanie úradného overenia, inštalácie nových meradiel, ale aj vykonávanie odborných prehliadok takzvaných revízií. PARTNERSTVO Pre potreby malého Slovenského trhu dodáme ročne viac ako 1000ks váh. Viac ako 2/3 (71%) z tohto obratu tvoria naši klienti, ktorí u nás opakovane nakupujú, čo svedčí o ich spokojnosti. Našim cieľom je vytváranie dlhodobého partnerstva s našimi klientmi.

Adresa Kvetinárska 31, Bratislava-Podunajské Biskupice
Web www.libra-vahy.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.