JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor

Exekútorsky úrad


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Právne služby

Právne služby a poradenstvo z oblasti práva.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
 • Telefón: +421905901269
Logo firmy

Trestné právo

Venujeme sa obhajobe v trestom a priestupkovom konaní, probačným a mediačným konaniam, právnemu styku s cudzinou, návrhom na začatie trestného stíhania a tiež opravným prostriedkom.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto
Logo firmy

Konkurzné právo

Venujeme sa výkonom funkcie správcu konkurzu, vypracovaniu reštrukturalizačných posudkom, príprave zmlúv, právnym rozborom, auditom, poradám, konzultáciám, návrhom komplexného riešenia danej problematiky a tiež zastupovaniu v konkurznom konaní.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto
Logo firmy

Právne služby

Advokátska kancelária sa orientuje na veľké a stredne veľké podnikateľské subjekty, pričom časť klientely tvoria aj občania - fyzické osoby.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto

Právne služby

Právne služby a poradenstvo z oblasti práva.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
 • Telefón: +421905901269
Logo firmy

Správne právo

Venujeme sa zastupovaniu v správnych konaniach, hospodárskym súťažiam, stavebným a územným konaniam a pod. Tiež sa venujeme opravným prostriedkom proti rozhodnutiam správnych orgánov, zastupovaniu klientov v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, zabezpečovaniu certifikátov, povolení a iné.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto
Logo firmy

Obchodné právo

Venujeme sa týmto oblastiam: zakladanie obchodných spoločností, príprave valných zhromaždení, príprave zmlúv, vymáhaniu pohľadávok, zastupovaniu klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, zmenkovému a šekovému právu, burzovému právu a živnostenskému právu a tiež právu cenných papierov.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto

Právne služby

Právne služby a poradenstvo z oblasti práva.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
 • Telefón: +421905901269
Logo firmy

Pracovné právo

Venujeme sa príprave a pripomienkovaniu pracovných zmlúv, poradenstvu pri vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru, náhradám škody, poradenstvu v rozsahu zákonníka práce a ostatným súvisiacim predpisom.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto
Logo firmy

Občianské právo

Venujeme sa bytovému právu, správe nehnuteľností, exekučnému aj zmluvnému právu, sporovej aj nesporovej agende, dedičskému, záväzkovému, rodinnému aj vecnému právu. Venujeme sa aj zodpovednostným vzťahom, ochrane spotrebiteľa a ochrane osobných údajov.

 • Lokalita: Bratislava - Staré Mesto

Kontakt

Adresa
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - Ružinov
E-mail
email
Web
www.exeurad.sk
Telefón
02 / 556 461 54, 02 / 556 434 36, 02 / 556 434 42, 02 / 556 434

Kontaktný formulár